Знаете ли зошто на бројот 5 на далечинскиот управувач има две точки?

На копчето со број пет се наоѓаат две мали точки. Дали сте го забележале тоа? Дали некогаш сте се запрашале зошто се наоѓаат тука?

Одговорот е: поради лицата со оштетен вид.

Овие точки на слабовидните лица им овозможуваат полесно користење на далечински управувач.

Со помош на точките, лицата може да одредат каде се наоѓаат останатите копчиња на далечинскиот управувач.